بعضیا کلا حرف میزنن.شعارای خوبی میدن ولی تو عمل...نوچ... واین مابین یه عده اشون هم بقیه رو نکوهش میکنن اونم برای کارایی که خودشون فقط شعارش رو میدن ...جالبه نه ؟؟
یا یه کاری خوبه یا بد.حالا یه عده عرضه ندارن یا میترسن و...انحامش نمیدن وفقط شعارش رو میدن .باز همین گروه ترسو ومحافظه کار بقیه رو برای انجام همون کارا سرزنش میکنن.
ای مردم یه بوم ودوهوا !!

/ 0 نظر / 3 بازدید