من وفندقک

 

 

 1_طبق معمول بیشتر روزا، بعد حاضر کردن ناهار با فندق شیرینم می ریم دور دور_ خودش میگه ماشین سوار بشیم گاز بدیم بریم دوردور_دیروز نزدیکای ظهر بود که رفتیم بیرون.

 

2_ اومدم کفش پاش کنم حس کردم کمی با فشار پاش می شه.البته اگه خیلی تنگ باشه بهم می گفت ولی اون موقعی می شه که از حد گذشته.رو پنجه پاش از بیرون دست گذاشتم دیدم اره این کفش کوچیک شده به همین سرعت دوتا کفش از عید !!

 

3_ خب اگه پسرک قدش به من وباباش بره شکی نیس که باید پاهاش هم بزرگ ومردونه از کاردربیاد.رفتیم بیرون. اول براش یه کفش گرفتم .نهایت ذوقش همونجا بود ومواقعی که از پاش درش میارم !!

 

 

 

 

4_دیشب هم  قبل خواب حس کردم پسرک مریض شده .صب که دکتر نبود .عصری بردمش دکتر یه سرماخوردگی ساده بود.

 

5_شاید سر این  قضیه برنامه اتلیه ومهمونی خودمونی اخر هفته امون جابجا بشه.مهم پسرک ه.چون از ارایشگاه رفتن هم با این اوضاع بد خلقیش خبری نیس.

دوس دارم همه چی تو ارامش وریلکسی اتفاق بیفته .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید