_عصر جمعه بعد از رفتن خواهری بی حوصلگی مفرط سراغمون اومد !عشقولیم گفت دیگه ظهرای جمعه که تنها ظهریه که میشه اون عشقولی رو برد بیرون وتفریح مهمون نداشته باشیم .گفت یادم بمونه تا اخر زمستون برنامه همینه ! بجاش پنجشنبه وجمعه شب مهمون دعوت کنیم.
از بس که دلش میخواد اون عشقولی رو ببره هواخوری وگردش ورستوران !!

_ جمعه خواهری یه مانتو جدید تنش بود .چند روز قبلش بهم گفت که چهارتا مانتو گرفته که دو مدلش سایز منم میشه .نمیتونستم برم اون سمت .میدونم تو حراجی های الان می شه مانتو خوب پیدا کرد.مانتوش خوشگل بود واسه همین گفتم برای منم رنگ دیگه اش رو بگیره یه سوسنی ویه قرمز هرکدوم یه مدل !

_ شنبه صب دیدم تا هوا خوبه سریع حاضر شدم که با پسرک بریم هواخوری .رفتن به بازارچه خیریه موقتی که تازه برگذار شده .جاتون خالی دیزی گذاشته بودم .به جای بازارچه سر از شرکت عشقولیم دراوردم.

_امروز صب هم رفتیم که سبزی اماده بگیریم .راستش کمی به غلط کردن افتادم .بدون کالسکه هم هر چند مسیر کوتاه باشه سخته .

_امشب مریم زنگ زد وگفت که مهمونی شب جمعه اش کنسل شده بوده _ قرار بود ادرس باغ بده که دیگه زنگ نزد فهمیدم مهمونیش کنسل شده _
_ پسرک فوق شیرین شده ! یه چیزی میگم شما یه چیزی می شنوید.امروز صب داشت به میز تی وی فضولی میکرد من از تو اشپزخونه دعواش کردم رفته پشت باباش قایم شده.اخر شیطنت ! خب من به یه بچه شیرین اینجوری چی بگم؟....سیم بازی هاش هم همچنان ادامه داره .خدا نکنه یه چیزی چشمش رو بگیره یا دوس داشته باشه بهش بدی چنان اوووووووووییی میگه که ادم دلش غش میکنه.ولی همچنان نمی ذاره من هیچ کاری بکنم .
الان دهنم صاف شد همین چند خط رو بنویسم !
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید