اقامون اینا در منزل

 

 


_این عشقولی منم دیروز اومد.کمی زودتر از موعدی که فک میکردم برسه .نیره جون اخر کارش بود .همین که دررو باز کردم پسرک چنان خودش رو بغلش انداخت که انگار تا بحال بغل برگ چغندر بوده .

_ طبق گفته های عشقولی همین که از شهر دور میشه دلش برای پسرکش تنگ میشه ولی برای من از دوروز بعدش.منم راست گو وقتی ازم پرسید دلتنگش شدم یا نه ؟...همونی رو گفتم که بود ...نه ...دروغ چرا ...نمیدونم چرا بهم خوش گذشته بود واصلا خسته خونه داری هم نشده بودم .

_ عشقولی سخت گیر نیست که بخوام بگم از بس موقع اومدنش هول مرتبکاری یا غذا درست کردن رو دارم خسته می شم .هم ارومه هم ریلکس ه.هم خیلی تو این خط مط ها نیست .نمیدونم چرا؟ ولی این چندروز اصلا خسته نشدم .روز پنجشنبه که زودتر هم غذام رو اماده کردم وخیلی زودتر از همیشه با پسرک رفتم خوابیدم .اونم یه خواب مشتی .دوبار هم از اشپزخونه غذا گرفتم .نیره جون میگفت خونه تمیزتر هم بوده .البته اصلا عشقولیم اهل ریخت وپاش نیست .نمیدونم چرا ولی حقیقتش هم خوش گذشت هم دلتنگ نشدم ( دروغ چرا...تا قبر ..آن ...آن ...آن ...).

_ طفلکی تا رسید اول سوغاتی پسرک رو داد وبعد هم سوغاتی من .اینکارش خوب بود هر چند چیزی که گرفته بود معمولی بود.برای اینکه کل لباس هاش رو من میگیرم .ولی خیلی دقیق تونسته بود بلوز شلور سایز پسرک بگیره .براش یه ماشین هم گرفته بود .میدونم خیلی تو بازار نبود ه .در حد همون اطراف خونه خواهرش رفته بود .از این بابت دستش درد نکنه.

_ طفلکی به فکر پسر خواهرم هم بوده .گفتم عیبی نداره از همین جا برای هردوشون یه چیزی میگیرم ویه شب براشون یا کلوچه هایی که اوردی می بریم .
loading...
/ 0 نظر / 3 بازدید