شلوغ زواری

نمیدونم اینجا اینجوریه یا تو شهرهای دیگه هم این قضیه صادقه_شهرخودمو میدونم که اینجوری نبود_پایین شهر اینجا خیلی داغونه .داغون ها. تازه جایی که میخام جریانش رو بگم وسط ه.دور و بر حرم.

دیدم هرشهربازی که وجود داره رو صدبار با فندق رفتیم.چند وقت پیش هم تو یه پستم نوشتم تو دورزدنهای شبانه ام سمت حرم یه مجتمع دیدم که روش نوشته بود مرکز خرید وشهربازی.

چندین بار تصمیم گرفتیم بریم ارمیتاژ وهی به اخر هفته خورد . اخر هفته اونم سمت حرم یعنی فاجعه . وای به روزای زواریش .همینجوریش مراکز خوبش اخر هفته جوادبازار میشه .یکیش همین پروما وپارک ملت.حالا الماس شرق کلا جاش معمولیه ولی پارک ملت چنان اخر هفته افتضآح میشه که حد نداره.یه شلوغی بد . شلوغی جوادی !

گفتم بریم اونجا وبعد هم جاتون خالی شام لبنانی بخوریم وبیایم خونه.

 

شهرباری هپی لند که تو مجتمع ارمیتاژ خیابون طبرسی ه تو طبقه پایین قرارداره.زیر زمین.دودقیقه نبودم که سردرد شدم .بوی خیلی بدی میداد.شلوغ زواری هم بود.بوی همه چی میداد دیگه.
حالا قیمتهای بندازش هم یه طرف.از ویلاژ توریست وپروما وسرزمین عجایب وکلوپ پاندا و...گرونتر بود.
تو ذوقم خیلی خورد .من اصلا اون سمتا نمیرم.خیلی ها از اونجاها خرید میکنن ولی من بخاطر شلوغی ونوع مردمش وصدالبته نگاهاشون اونم برای تیپ ساده من اونورا نمیرم.

با سردرد از شهربازی بیرون اومدیم هم من هم همسری.جالبه ...فندق خوشحال بود ولی تمایلی برای دوباره رفتن به اونجا رو نداشت.بعد هم رفتیم شبهای لبنانی.اونجا کلا شلوغه ولی انگار تو پیک زواری اون ناحیه، اونا هم جوگیرشدند غذآ افتضاح بود.شد دومین قسمت بد قضیه .بعد سر. یه خرابکاری توماشین، فندق رو دعوا کردم وکلا شب خوبی درست کردم!!

بعد من میگم اون سمتا نه میرم نه خرید میکنم فک میکنن کلاس میذآرم.
متنفرم از قسمتهای شلوغ بی کلاس پایین شهر اینجوری!

/ 0 نظر / 4 بازدید