_ دیشب برگشتم خونه .اگه این عشقولی نمیومد شاید شب رو می موندم ولی طاقتش نیومد .هر چی میگم یکی دوروز بینمون فاصله باشه به گوشش نمیره.

_ صب خواهری اومده دنبالم .ناهار وشام حاضر بهتر از یه هتل .تازه سرویس گشت در شهر هم بوده .طفلکی بعداز خوابوندن بچه هاش رفتیم کاندیدا .اف نداشت ولی برای اون عشقولی یه شلوار گرفتم .بی بی شاپ هم دو هفته دیگه جنس جدید میاره لعنتی هم میاره می برن وزود تموم میشه .حوصله بنتون رفتن رو هم نداشتم .انگار بیکارم .مردم برای خرید صف بسته بودن .منم مارک دوس دارم ونمیخوام بگم همه مارک ها تو ایران مشکل دارن ولی وقتی قضیه این چسبوندن مارک رو می دونم ونیز خیلی خارجکی تشریف دارم دوس دارم همون دوتا تیکه مارک دار رو از اونور بیارم.

_ شب اومدیم خونه شل وشهید !! به این عشقولی میگم والا از یه هتل بهتر بهم خوش گذشته وراحت بودم ولی اون عشقولی خیلی از کت وکولم بالا میره .تازه یه بار شوهر خواهرم یه بار هم خواهری گلپسررو خوابوندن . غذا هم بهش دادن ولی من خسته شدم !

_ تو خواب عصرامروز بودم که فرش ها اومد.فک کنم تا شنبه صبر کنم .میخوام تغییر دکوراسیون هم بدم .دلم پوسید.

_ شاید این عشقولی برای یه کاری هفته اینده بیاد تهران .منم که عمرا اگه برم سفر.تو کل خونه داریمون فقط دوبار در حد سه روز از هم دور بودیم .تو این ایام بچه داری وخسته بودن مدام من وپاچه گیری های به حق ونابجای خودم فک کنم این سفرروحیه هردومون رو بسازه _ البته اگه بره چون هرکاری کردم یه سفر شمال که نرفت_

_ دایم میگه به من در نبودش سخت می گذره مخصوصا که گلپسر باهاش خیلی جوره .ولی فک کنم اینجوری نباشه .من که می زنگم اشپزخونه هرروز غذام رو بیاره عصرا هم با اون عشقولی میرم ددر !!وخرید .سه چهارروز کرایه فک کردن نداره .تازه برای یه کاری میخواد بر ه تهران .خدا کنه که این سفر کاری رو رد نکنه وبره .اب وهواش عوض بشه. به اونم سخت گذشته.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید