اعصاب داغون

 

دیروز بعداز ظهری شوشو رفت که از دکتر پسملی وقت بگیره .دکتر خوبیه برای پسملی پرونده هم تشکیل داده ومتاسفانه تلفنی وقت نمیده.
شوشو که رفته بوده می گفت تو مطب پر مریض بوده ومنشی هم وقت نداده وگفته تا اخر شهریور وقت نداریم !!! یعنی بچه باید رو اصول وحساب وکتاب مریض بشه ؟
خیلی اعصابم خورد شد .بردمش پیش دکتر عمومی خودم .گفت این اسهال از دندوناش ه وخوب میشه وسعی کنم بهش چیزی بدم بخوره.

شب دیروقت بود بهش کلی شیر دادم ودلش هم خواست چند تا برنج از کنار ظرف باباش خورد .فقط بدون امادگی تو دهنش ماست گذاشتم .هم اینکاررو کردم چون تو بغلم نشسته بود صدای قورقور؟ شکمش رو شنیدم وبعد...طفلکی کلی بالا اورد .سریع بردمش حموم وشستمش ولباس هاش رو هم ریختم تو ماشین که بو نگیره .دیر وقت بود وکمی شیرم رو خورد واز خستگی خوابید وبعدش من کلی گریه کردم .
ازاونور حال عمومی شوشو هم خوب نیست .شوشو هم بد مریض ه .بهش می گم بد مریض ناراحت میشه ولی منظورم اینه که اصلا هیچی نمیخوره وبه خودش نمی رسه .خیلی ناراحتم خیلی ...
دنبال یه دکتر خوب که وقت هم راحت بده نه اینکه تو صف بایستم برای معاینات ماهانه پسملی ام ...کسی سراغ داره ؟

وای خدای من ...همین الان که وارد بخش مدیریت شدم می بینم وب قبلیم برگشته که ...ای جووووووونم ._ بیشتر برای بک اپ گرفتن خوشحال شدم وگرنه من رفتنی ام _
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید