پیش به سوی حذف همه ناخوشایندها

 

 

ادم که الکی ناراحت نمیشه ! بله خره هرکی برای خودش یه حد وحدودی داره ودوس نداره کسی اون حد وحدودهاشو نادیده بگیره وزیرپا بذآره.

 


مخصوصا طرف ادم رو بشناسه یا از یه موضوعی خبرداشته باشه وبعد رعایت نکنه دیگه بدتر.

 


براش گفتم .از موضوع خبرداره.از همه بدتر ازش نظر نخاستم ونظر داده. دقیقا رو همون موضوعی که خودش خبرداره.ادم ناراحت میشه دیگه.

 


مثلا میدونسته یه مدت بخاطر فندق نمیتونسم برم خرید تاحدی که خیاطم خودش پارچه میگرفته _جریان مال زیر یکسالگی ه فندقه _بعد خودش هم به اون خیاط پارچه داده از بدقولیش خبر داره.بعد چندتا، یکی دوتایی رو هم تر !زده این بلا سر اونم اومده.اونوقت قبل مهمونیم خبر از بی لباسیم داره.خبر از خراب شدن دووسه دست لباس نازنین داره...خیرسرم باهاش حرفیده بودم.اونوقت وسط مهمونی بدون اینکه ازش بخام نظر بده،  میگه لباس قشنگه ها ا ا!!درصورتی که اصلا مدلی که میخاستم نبوده وخودش درجریان بوده.

 


این یه نمونه اشه....چیه ....ما فندق دارشدیم.بیل به کمرشون نخورده ....دلش نمیخاد از عشق وحالش با این اون دست بکشه به من چه که حس حسادتش رو رو من خالی میکنه.


این که دوست صمیمیم بود .من از خواهر خودمم هم که رو زندگیم حسادت کنه وبعد تابلو حسادتش رو نشونم بده وهی موش توسوراخ بکنه میگذرم.

 


بعد لینکام....چقدرخوب شد سبکشون کردم.همه روابط دوطرفه س.انرژی منفی داشتن .از اون بدتر اینستا بود.باورکنید هم ازش زدم بیرون همه چی اوکی شد !!خیلی بار منفی داشت.
حالا توهی بگو حساس.عزیرم تو ذات من شکر خدا حسادت وانرژی منفی نیس .یه نعمته که دارم.چرا بذآرم با حسادت دیگران اونم به اشکال مختلف جسم  وروحم پژمرده بشه.چرابذآرم با انرژی منفی بقیه روح وروانم غبار بگیر ه وافسرده بشه.

 


خوشحالم که هرچیزی رو که بارمنفی داره پاک میکنم.خوشحالم.

/ 0 نظر / 2 بازدید