مریضیم

هرسه تامون مریضیم.اول هفته ، همسری بعد یکی دوروز من وفندق.
من به ندرت از همسری میگیرم.الانم شدتش کمتر از مریضیی همسریه ولی به نسبت قبل خیلی سنگینتر وبیحال ترم.


دیروز دکتررفتم ودارم دارو میخورم.الانم لرز کردم شدید.
دلم برای فندق میسوزه.مریض میشه خیلی کم اشتها میشه.از همه بدتر روز اول دارو نمیخوره.پسر عاقلیه.خودش میدونه اگه بخوره بالا میاره.
دیشب براش شیاف گذاشتم.صب خودش گفت بهم دارو بده تا حالم خوب بشه.
خودش میفهمه.از دیروز بالشت وپتو گذآشته ودراز کش تی وی میبینه.
شکرخدا امروز کمی غذآ خورد.همسری میگه امشب تازه حال هردوتون بدتر میشه.
خیلی سخته...

/ 0 نظر / 4 بازدید