این دوسه روز

 

 

_ فرض کنید میخواید دکترا شرکت کنید. یعنی چی میگید قاطی میکنید این عشقولی رو با اون عشقولی؟! ...دههه..."این " اشاره به نزدیکه ...پس اولین عشقولی زندگیم که همسرمه میشه این عشقولی...وتا این عشقولی نباشه که "اون" عشقولی هم که اشاره به دوره ویعنی گلپسرم نمی بود که ....دهههه

_ازاونجا که من مدیریتم حرف نداره وخیلی کارم درسته هم تو oldreader لینک دوستام رووارد کردم هم تو commafeed فقط همچنان درگیر این oldreader ام که یه سری لینکارو همچنان قبول نمی کنه ونمی تونم اضافه اشون کنم !!

_چهارشنبه عصری گفتم بعد از خواب گلپسر اول بریم هایپر مارکت وبعد بریم خونه خواهری .این عشقولی هم کمی لوازم برای تعمیراتش میخواست .دردسرتون ندم اون عشقولی که نخوابید .این عشقولی هم نرفت که خریدای خودش رو انجام بده . به مدیریت ما هم گفت زرشک ونکرد لااقل بریم هایپر مارکت وخریدای من وانجام بده .تازه اونقدری هم زود نرسیدم خونه خواهری وساعت نه شب بود . بهم گفت موقع برگشت از مهمونی حداقل روغن میگیره که برای پخت وپزفردا دستم تو حنا نمونه.نشون به اون نشون که شب ساعت یک ونیم برگشتیم خونه روغن هم سرراه نگرفتیم.

_روز بعد یه قطره روغن هم نداشتم که بخوام یه چیزی برای صبحونه درست کنم چه برسه به ناهار.یه مقدار شیرمال بود که بجای صبحونه خوردم .این عشقولی هم کارداشت ومیخواست دیرتر بیاد تا فهمید بی روغنم گفت که برام میگیره وسط کارش میاره منم دلم نیومد .دیدم موقع خواب اون عشقولی ه وباید گلپسررو بخوابونم .این شد که یه ذره پنیر باقیمونده رو با نون خوردم ورفتم تخت دوساعت همراه گلپسرخوابیدم.
کلی ضعف وغش کردم تا این عشقولی تو این ماه مبارک !! بتونه از اشپزخونه غذا بگیره وبیاره .نزدیک اومدنش تازه دوزاریم جا افتاد که ای دل غافل حداقل با کره برای خودم می شد یه نیمرو درست کنم که ... صبر کردم وجاتون خالی چلو کباب لقمه بربدن زدم اونم ساعت شش بعداز ظهر.
بعدش هردو عشقولی هام یکی دوساعتی خوابیدن .بعدش این عشقولی پی به مدیرت بی عیب ونقص خانه داری خانومش برد ورفتیم هایپر مارکت وخرید کردیم .

_وقتی میخوایم بیرون بریم واول خرید میکنیم چیزی نمی گیرم که تو این فاصله از بین بره مثل کره یا ماست وبستنی. ولی اونشب هر سه تاش وخریدم وبه حرف این عشقولی هم مبنی براینکه فردا از نزدیک خونه ماست وبستنی و..میگیرم گوش ندادم .
به جاش عین شیر زن اون بسته خریدرو همراه چد تا بسته دیگه خودم اوردم بالا وگذاشتم تو یخچال ودوباه رفتم پایین که به بقیه بیرون رفتنامون برسیم .

_باز بگید خانوم میم کدبانو نیست .جریان چی شد؟...بعله ...صب جمعه این عشقولی تو بساط کاراش گیر افتاد که نتونست نه ماست بگیره نه بستنی ...تازه کلی هم دیر اومد برای ناهارش، باز این عشقولی پی برد به مدیرتی بی عیب ونقص بنده.

_جمعه شب هم که طبق روال گردش بردن اون عشقولی رفتیم ددر ...وبراش از تیمار که اولین بار بود می رفتم تو فروشگاهش یه بلوز وشورت تو خونه ای گرفتم و شیر بلال هم دادم بهش بخوره که لثه ودندوناش اروم بگیره وبرگشتیم خونه .
_الان هردوتا عشقولی ها شام خوردن وسرویسشون رو گرفتن وگذاشتن من یه نفس راحت بکشم ونت گردی کنم وبعد برم لالا
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید