من وفندق

وقتی فندق پی پی شو نگه میداره!فک کنم از نزدیک نیمه های سال قبل برای اولین بار شروع شد !
فندق روزانه پی پی میکنه وخوشبختانه اصلا یبوست نداره.
سال پیش دوبار این اتفاق افتاد.هر دفه هم یه ماه دوماه تکرار میشه وبعد روال عادیش رو پیش میگرفت.
بدون دلیل. بدون اینکه روزهای قبلش مساله خاصی اتفاق افتاده باشه مثلا دعوا شده باشه یا خدایی نکرده تو خونه بحثی باشه یه دفه پی پی ش رو نگه میداشت.یادمه راه نمیرفت وهنوز چهار دست وپا میکرد.دیدم تند تند دور خودش میچرخه ونق ونوق میکنه.اون موقع سرچ کردم دیدم اینکاربچه بخاطر داشتن پی پی نیس بلکه مال اینه که نمیخاد پی پی کنه وداره خودش رو به زور نگه میداره.یادم نیس دوروز یا سه روز همین بساط بود.تا اینکه دیگه نتونست خودش رو نگه داره وپی پی شو کرد.اصلا سفت نبود !این اخلاقش یه مدت ادامه داشت.تا حس میکرد تحریک شده تتد تتد راه میرفت که بتونه خودش رو کنترل کنه.
از اونجایی که فندق زود به حرف اومد باهاش حرف زدم.ببینم شاید دوس داره یه جای خلوت اینکاررو بکنه.هیچ فایده ای نداشت.

 


بعد یه مدت خوب شد وروزانه اون کارش رو کرد .چندماهی گذشت ما یادمون رفت این اتفاق رو.تآینکه بازم این کاررو تکرارکرد.اینبار راه افتاده بود.دورخودش میدویید ومیگفت نمیخام پی پی کنم.
نه برخورد بدی...نه دعوایی...نه فشاری...هیچی.با وجودی که پی پی شو نگه میداشت بازم بعد یکی دوروز پی پی ش سفت نبود.این پروسه یه مدت تکرارشد ویهویی هم از سرش افتاد وروال طبیعیش رو پیش گرفت.به دکترش گفتم گفت کاملا طبیعیه وخیلی بچه ها اینکاررو میکنن.
با وجودی که فندق با پی پی ش مشکل نداشت.حتی قبلا با تمایل خودش پی پی شو تو پوشکش دیده بود همین که ما به قضیه خیلی عادی نگاه میکردیم.راحت می شستمش.نه اهی..نه پیفی..

 

هیچ عامل زننده وبازدارنده ایی درکارنبود.

دیگه تکرار نشد تا اواخرفروردین همین سال.باز همون ادا واطوارها ونگه داشتناش...اینبار بخاطر مدفوع نکردتش بی اشتها هم شد ومتاسفانه با دوسه روز تاخیر در دفع مدفوع ،باعث شده بود پی پی ش سفت هم بشه.مدتش کوتاه بود ولی خیلی اذیت شدیم.بچه ام گریه میکرد.هرچی ناز ونوازش میکردیم وباهاش حرف میزدیم وتشویقش میکردیم وهدیه میدادیم اثر نکرد.تا جایی که می تونست پی پی رو نگه میداشت بین دو تا سه روز !!بعد گریه میکرد ،میدویید ومیگفت نه نه نمیذآرم بیای بیرون !!اینکار  

اونقدر ادامه پیدا میکرد که فشار روش شدید میشد و دیگه نمیتونست خودش رو کنترل کنه.سعی میکردیم بغلش کنیم که نتونه خودش رو نگه داره.بیشتر مواقع اینکارمون نتیجه میداد وپی پی شو میکرد.
از عید تا همین هفته پیش این رفتار رو نداشت.
تنها اینبار بهوونه داشت.قبلش سرماخورده بود.اینبار مدل جدید خودش رو نگه میداره!!پتو وبالشت میاره ومیخابه اصلا راه نمیره که تحریک نشه وبتونه خودش رو کنترل کنه !!عین سری قبل اشتهاش هم بشدت کم شده.نه حرف زدن...نه سوال کردن وکادو دادن وبیرون بردن...هیچی اثر نداشت.بهش شربت ملین انحیر دادم .بازم نگه داشت.
کلی سرچ کردم.این مدلی موردی پیدا نکردم .همه بچه هایی بودن که تازه از پوشک گرفته شده بودند .ترس از پی پی شون داشتن.عین فندق اینکاررو هی تکرار نکرده بودن.این دفه چهارمه ولی خیلی ما اذیت شدیم .از عید تابحال راحت پی پی می کرد.حتی گاهی میگفت میخاد پی پی شو ببینه.

 


هرچی راجع به این مورد خوندم مورد مشابه ندیدم.همه یا اولشون بود یا مدتها بود همچنان این اخلاق رو داشتن یا فشار روشون بوده که از پوشک گرفته بشن.
هیچ کسی عین فندق نبود که یه دوره اینکاررو بکنه باز بذآره کنار ودوباه چندین ماه بعد تکرارش کنه. 

 

خلاصه اینم بساط اینروزای منه.طفلکی از صب خابیده تلویزیون نگاه میکنه یا تبلت بازی میکنه که تحریک نشه وبتونه خودش رو نگه داره.
هرچی میگم پی پی ت رو بکن که شب بریم شهربازی گوش نمیکنه.
روانشناس کودک هم که قضیه اش کنسل شد.با توجه به اینکه این کار فندق چهارمرتبه وهر دفه هم نهایت دوماه تکرارشده.یبوست نداشته ونداره.دعوا وفشار واسترسی درکارنبوده وهمینطور بعد یه مدت به روال عادیش بصورت خودکاربرگشته هیچ مطلب ونوشته ایی تو نت پیدا نکردم.همه موارد مال بچه هایی بوده که از پوشک گرفته شدند یا اگه اینکاررو انجام دادن دیگه کنار نذآشتن.

یکی نوشته بود که بچه اش هشت سالشه واز سه سالگی مدفوعش رو اونقدر نگه میداره که دیگه نتونه کنترلش کنه درحد 5،6 روز.

 


من موتدم چیکار باید بکنم؟

اگه اطلاعاتی دراین نورد دارید یا مورد مشابه ایی دیدید یا تخصص دارید ممنون میشم یه مادر رو راهنمایی کنید.

کامنت دونی پست قبلی بازه 
 

/ 0 نظر / 4 بازدید