هیچ چیزی بی علت نیست...هیچ چیزی.
به شانست واستثناهای اطرافت کاری نداشته باش.
یادت بمونه که هیچ چیزی بی علت نیست.

/ 0 نظر / 6 بازدید