الهی شکر پنجشنبه کار شرکت تموم شد تقریبا یه هفته کمتر از سه ماه.
میدونم که خیلی طول کشید .دوهفته ای درگیر کار طراح وتعیین مدل بودیم .کار کناف کارای سقف از پیش بینیشون بیشتر طول کشید .یه سری جنسا باید از تهران میومد .یه سری روزا هم حروم شد برای دست دست کردن وفک کردنای این عشقولی و...
چندباری هم خانومه رفت برای نظافت وسامان دادن بهش .تعمیرات وتغییرات وبنایی واقعا خیلی هزینه بره .باورم نمی شه اونجااین همه خرج برداشته باشه ولی خووو جایی شد لایق این عشقولی .حالا می فهمم همیشه هم نجاست با اب کر ازبین نمیره ! وباید کلی برای رفع نجاست خرج کرد.همین که تو مکانی ه که اون چندش نیست خودش جای شکرداره .
البته هنوز میز منشی واستند وسط حال گرفته نشده .

واسه همین شنبه 17 شهریور شال وکلاه کردم وبا اون عشقولی اول رفتیم وچند جعبه شیرینی گرفتیم وبعد هم رفتیم سمت شرکت.قبلش به منشی زنگ زدم که بیاد جلوی درب ساختمون کمک من.اول رفتم فروشگاه ...ویه اباژور شیک ومناسب شرکت برای این عشقولیم بعنوان هدیه برداشتم ویه جعبه شیرینی هم اونجا دادم .بخاطر اینک تو مدت بنایی یه سری لوازم این عشقولی تو حیاط اونا بوده .
بعد رفتم پیش یکی دیگه از دوستای این عشقولی تو همسایگیش که یه شرکت ه....اخه این عشقولیم تو مدت بنایی یه سری کاراش رو اونجا انجام میداد ویه جعبه شیرینی هم اونجا دادم ._ هردوجا منو می شناسن_ تو این مدت هم کادو این عشقولی رفته بود تو شرکتش واین عشقولی کلی جا خورده بود که من وگلپسر ویه جعبه شیرینی دیگه هم وارد شدیم.
دست گلمون درد نکنه .این عشقولی وقتی اومد خونه کلی ازم تشکرکرد وکلی با هدیه اش هم حال کرده بود.خداروشکر
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید