_من خیلی چیزا روخیلی سریع تر وزودتر از عشقولی زرنگم متوجه می شم. ولی یه فرق با اون دارم واونم اینه که من این نکات رو فراموش میکنم یا پشت گوش میندازم ولی عشقولیم یه گوشه از ذهنش نگهشون میداره وبا خودش میگه شاید این نکات روزی به کارش بیاد .واین می شه که در کل تو خیلی موارد اون موفق تر از منه ! ...البته بگم دوسه سالی میشه که منم این پشت گوش انداختن رو کنارگذاشتم وواسه همین خیلی نکات رو همون موقع که متوجه می شم به عشقولیم میگم که بعدا که ثابت شد کفش ببره !

_دو هفته بود که استانه تحملم سر تو خود بودن عشقولیم که اونم سر خانواده محترمش بوده !! پایین اومد بود.همین یکی دوروز پیش مریم زنگیده وبعد از کلی حرف باز تعارف ابکی همیشگیش رو کرد.می بینه با این تعارف ما جایی نمیریم هااا....هر کاری کردم دهن من نچرخید عین خودش باشم.هی میگه بیایید اینجا ...بیایید خونه امون...میگم ما که نمی دونیم شما کی خونه اید هروقت بودید بگید ما بیایم.
اونوقت ادم بیشعور کل برنامه اش رو میگه وبعد میگه شما زنگ بزنید بگید فلان روز میاید!...بیش از 5 ساله ولی هنوز روش خودش رو داره.خیلی چیزام رو عین خودش کردم مثل نحوه پذیرایشش .ولی ادم یه حداقل هایی رو داره دیگه...من عمرا تا کسی بهم نگه بیاین خونه امون جایی نمیرم ! طویله که نیست.بازم نتونستم بگم مریم جون خودت باید زنگ بزنی وبگی فلا روز بیاین.اونقدر ناراحت شدم .بعد میگم میم ولش کن هروقت عشقولیم با علی حرف زد میگه زنگ بزنید ما بیایم .اینبار هم یادت باشه وقتی دور هم بودیم وباز این مساله عنوان شد تو بگی مریم جون مساله دعوت نیست ولی من جایی میرم که طرف خودش بهم بگه .

_قبل از بارداری با یکی از دوستای شوشو خیلی بیرون می رفتیم بعد به خونه واینا رسید من دعوتشون کردم ....دیگه اونا رفتن که مارو بگن ...خیلی گذشت ویه شب بیرون بودیم گفتن بیاین اینجا .رفتم می بینم خانومش با استین کوتاه!! شال سرش کرده _ من اهل حجاب نیستم ولی اگه بودم این نوع پوشش رو حجاب نمیگفتم .مردم با بازوی لختشون مشکل ندارن ولی سر دولاخ مو گیرن _ درصورتی که قبلش عین خودم بی حجاب بود.به عشقولیم میگم خانومش نمیخواد باهامون دیگه رفت وامد کنه واسه این کارش .من اهل حجاب نیستم ودوس نداره می تونه دیگه کات کنه _ ما تو دوستامون یکی رو داریم که از اول حجاب داشت _خلاصه این گذشت ...خیلی گذشت .تا مهمونی گلپسر دعوتشون کردم وبعد از اون نه دندونی نه تولد نگفتمشون .عشقولیم هر چی گفت .من گفتم کسی رو که این همه مدت خونه امون نیومده که تولد دعوت نمیکنم !

_حالا دشب دوستش رفته شرکت عشقولیم وگفته خانومش ناراحتی شدیدگرفته وافسردگی داره وشاید برن تهران _ خانومش همشهری منه _ با هیچ کسی هم نه میره ونه میاد وحساس شده .حلزونی گوشش هم مورد دار شده وتعادلش رو از دست داده وطفلکی هر دفعه یکی از تهران میاد خونه اشون .
به عشقولیم میگم دیدی خیلی وقت پیش گفتم خانومش موردداره ! دیدی گفتم نمیخواد رفت وامد کنه .عههه.....
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید