پست های ارسال شده در مهر سال 1392

    اگه مدام جنگیدم وحرفای مادرم رو اویزه گوشم نکردم .حداقل این بار حرفای الف  رو اویزه گوشم کنم .دیگه بسه
/ 0 نظر / 24 بازدید