پست های ارسال شده در آدر سال 1392

بعضیا نبودشون بهتر از بودنشونه . بعضی نبودشون بهتر از حتی خنثی بودنشونه . بعضیا اگه نباشن بهتره بهتره
/ 0 نظر / 29 بازدید