_ برای ادم های نرمال که فرق بد وخوب رو میفهمند یه دوست وقتی خوبه که یادش لبخند به لبتون بیاره.نه اینکه باعث بشه مدام به خودتون بگید چرا این کاررو با من کرد ؟چرا هی سینوسی رفتار میکنه ؟ یا یادش هرچی غم وغصه ایی که هست رو بریزه تو دلتون ._میدونید یه وقتهایی ادم حالش خوش نیست.رو فرم نیست.دلش گرفته س...طبیعیه.هرادم نرمالی اینجوری میشه .تو اینجور مواقع هم دوری از افراد نچسب خیلی خوبه وتوصیه میشه !!

_ولی بعضی وقتا بعضی افراد هستند که میتونن با حرفا ورفتار وایده هاشون همیشه حال شمارو بگیرن.
کسی که باعث بشه از هر ده تا برخوردش باشما یازده بارش !!حال شمارو بگیره وتو خفا وخلوت خودتون هم حس کند وگه بهتون بده مسلما دوستتون نیست.


_ بدم میاد روزای نازنینی که دیگه برنمیگردن واعصاب وروانی که حیف ارامششون بهم بریزه رو حروم کسی بکنم که حتی تو خلوت خودم هم فکرم رو به بدی وناخوشی مشغول میکنه.

/ 0 نظر / 33 بازدید