فندوقونه

 

 

_ اگه قرارباشه ناهار یه چیزی درکارباشه باید شب قبل برنج خیسونده شده باشه .گوشت یا مرغ هم تو یه قابلمه با پیازخردشده اماده باشه وگرنه صب تا من بیدارمیشم وکوالای دوست داشتنیم ازبغلم میاد پایین ظهره.

_ دیشب خسته بودم.همین که دوس نداشتم ناهار درست کنم !_ قابل توجه خانوم الف که فک میکنه من خیلی کارمیکنم ، نمیدونه که من بخاطر گلپسر کمبودوقت دارم_ صب که بیدارشدم ساعت ازده ونیم گذشته بود یه صبحونه خوردم ویه نیمرو به گلپسردادم .لباسا رفته تو لباسشویی وظرفا هم تو ظرفشور.تا من یه دوش بگیرم ودرحد یه کرم ورژ هم میکاپ کنم ساعت از دوازده ونیم گذشته بود که داشتم ازپله ها اپارتمان با گلپسر به بغل میومدم پایین به قصد پارک بردن وکتاب خرید کردن براش.

_حقیقتش میرم لباس اب بکشم یه جارو میریزه بیرون ، باید جمع کنم.دارم دوش 5 دقیقه ای میگیرم خونه بهم میریزه.بعدسشوار میکنم کل محتویات کشو میاد بیرون و..همینطور برای میکاپ کردن ولباس پوشیدن و....اگه جمع وجور نکنی که میشه کار حضرت فیل .اونوقت کاروان شترباربارش تو خونه گم می شه .جمع وجور میکنی همین میشه دیگه.

_یه ظرف غذا ویه بطری اب ویه شیشه، قوطی شیرخشک ونصف موز تو کیفم که دوتا پمپرز هم همیشه توشه گذاشتم ...خب والاخیلی سرعت عمل داشتم که تو دوساعت این همه کارکردم.
گلپسر رو بردم پارک ونصف موز رو دادم خورده .ولی غذاش رو تموم نکرد. بعد رفتم براش کتاب ونجارکوچولو گرفتم.سرراه کمی بادوم هندی براش گرفتم ویه شیر شده دو ده دقیقه.

_اومدم خونه لباس خودم وپسرک رو دراوردم و بعدش سیب زمینی پوست کندم وریختم تا سرخ بشه. دستای گلپسررو شستم ولباس های تنش رو ریختم تو ماشین.این مابین چندتا سوسیس هم گذاشتم یخزدایی بشه که عشقولیم اومده.رفتم لباسهارو ریختم تو خشک کن .ناهاردرست کردم ومیز چیدم .گلپسر کلی سیب زمینی خورد.

_بعدناهاربردمش برای تعویض پوشک وخوابوندنش.همین که خوابیداومدم بیرون ولباسهاش رو از تو خشک کن دراوردم وپهن کردم.دیدم عشقولیم همینجورظرفارو رو کابینت ولو کرده .غذاهاش رو تو یه ظرف کوچیک ترریختم وگذاشتم تو یخچال وظرفا درحد ماشین گذاشتن نبود.گذاشتم توسینک بمونه تا شب .بجاش بطری های خالی واشغال هارو جمع وجورکردم ویه چای درست کردم ونشستم که اینجارو اپ کنم .یه بارهم این مابین رفتم وگلپسرو پیش پیش کردم تادوباره بخوابه !! هی خواهررررررر

_ ادم یه حداقل هایی روبرای خودش داره ونمیتونه ازشون بگذره.خیلی ازشماها مطمئنا بیشترازمن تمیز ومرتب ومدیر هستید تا کمترازمن.مساله اینه که الان باداشتن گلپسر یه کار نیم ساعته، دوساعت طول میشه که انجام بشه . بعد هم دوساعت باید شلوغکاری های بچه رو جمع وجورکنی که دیگه اسمش کار نیست وبیگاریه.بعله خانوم الف جان اینه !!
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید