اندکی خاله زنکی

 

 

نخواستم چون اسم می نوسم نوشته ام تو دید باشه وگرنه چیز خاصی برای رمزی نوشتن نبود!


_یه چند سال پیش من خیلی عشقولیم رو قبول داشتم وفک میکردم حرفا ونظراتش وحی منزل ه وهیچ رخنه ای توش ایجاد نمی شه .الان هم قبولش دارم ولی می دونم تو دنیا رو هیچی نباید صددر صد حساب باز کرد.

_ دیشب بهش میگم دوسه تا از حرفاش بدجوری دهن منو صاف کرده .میگه بگو ببینم. دوسه تاش یادم اومده .میگه همه اینا یکیه .
یادم عشقولیم خیلی بهم میگفت کمی راحت تر بگیرم .تو رفت وامد راحت گرفتن باعث زیاد شدن رفت وامد وخوش گذروندن می شه .
والا منم اهل بریز بپاش وسخت گرفتن نبودم ولی یه خبر داشتن از قبل ویه دعوت کردن ویه حداقل حد نگه داشتن رو لازمه این کار میدونستم.حالا ایشون هم به حرف من رسیده.

_ کسی که بعد از ساعت هشت شب_ ما تا هشت خونه بودیم _ زنگ میزنه که مثلا بگه شب بیاین خونه ام .معلومه روغن ریخته رو داره وقف امامزاده میکنه دیگه...
.من هرروز دوش میگیرم ولی وقتی بخوام مهمونی برم یه دوش دیگه هم میگیرم .یه دوش گرفتن ویه میکاپم خیلی سریع هم که هستم نیم ساعت با لباس پوشیدنم طول میکشه .حاضر کردن پسرک وبرداشتن لوازمش هست .تازه این منوط به اینه که عشقولی نخواد دوش بگیره .خیلی سریع باشم یه ساعت طول می کشه از خونه بزنیم بیرون _ منم که حجاب ندارم .از مو درست کردنم هم فاکتور بگیرم که کلا اینروزا نمی شه وهمونجور موی صاف میزنم بیرون _ مسیر هم پرترافیک وسه ربعی هم تو راه باشیم.بعد خونه کی ؟...کسی که عادت به دیر خوابیدن هم ندارن .خب من به این نمیگم راحت گرفتن .میگم الله بختکی !....میگم همینجوری ... دیگه موندن چیکار کنن این کارو میکنن.

بگم ما هم خیلی دوروبرمون اینجوری نیستن هااا.خوش بودن ودور هم بگو بخند کردن وپاسور بازی کرن عالیه. ولی نه اینکه همه هم وغم ادم تو رفت وامد این بشه.
_ وقتی می بینم من اصول اولیه رو رعایت کردم .هیچ وقت هیچ مزاحمتی برای کسی نداشتم .موقع مهمونداری همه کارام انجام شده .یه جا میرم اهل ریخت وپاش نیستم .شوخی نمی کنم چون میدونم شوخی خیلی چیزا رو ضاییع میکنه.به نسبت اعتقاداتم فروتن هستم وبا خیلی از خواسته ورفتارها وعلایق دور وبرم نرمش نشون میدم هرچند دوس نداشته باشم ._ مثلا دوس ندارم بریم بیرون وغذا درست کنم اونم چی لوبیا پلو...دوس دارم جوجه مزه دار کنیم .یا حداقل غذا از بیرون بگیرم وببریم .دوس ندارم زیاد بار وبندیل بردارم ویه پیک نیک رو بخودم سخت کنم ولی وقتی تو جمع ام اینکاررو میکنم .با وجودی که عشقولیم اصلا اهل لوبیا پلو نیست ماهم همرنگ جماعت می شیم _ ادم یه جاش می سوزه که فک میکنه اون طرف داره براش چ س کلاس میاد دیگه.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید