همه حرفا سر پوله...دورنگی سر پول ...

 

 

1_دلم شکسته....میگن تو دعوا نون وحلوا پخش نمیکنن .ولی من برعکسش رو معتقدم.دقیقا تو دعوا ادم چهره واقعی بقیه رو می شناسه.

 

2_بعد هشت سال زندگی وکلی پول دادن به همسری همون اوایل وحتی قسط دادن برای مدتها تازه چهارسال پیش که اومدیم این خونه نصف خونه رو به نام من کرد.

من حرفی ندارم.ولی وقتی دیدم بعد این همه سال که حداقل 80 درصد مایحتاجم رو خودم خریدم وحالا دستم خالی تر شده _ هم تورم زیاد شده واین سود پولی که تو بانک دارم دیگه دندون گیرم نیست هم همون چهارسال پیش کلی پول نازنینم رو که ارثم بود دو دستی تقدیم اقامون اینا کردم_ وهیچ گونه تشکر وتقدیری هم درکارنبوده.

 

3_حالا اون پول رو میخوام.( می بینم زبون تشکرهم که نداره ) بده دوعالم شدم .یه بار به نعل می زنه ویه بار به میخ .دقیقا کارای 12 ساله اش رو میکنه با این تفاوت که من دیگه بیدارشدم _ کلی این وسط اتفاق های دیگه بوده ومن فقط دوس دارم قسمت مالی جریان رو تعریف کنم_ یه بار میگه من قدرتو رو میدونم که ازخودت خرج کردی وبجاش ما به اینجا رسیدیم.یه بار میگه من کارکردم وچیزی مال تو نیست .برای پولهایی که دادی هم نصف خونه به نامت که ..._ وکلی حرفای دیگه که فقط دل ادم می شکنه .

 

4_ یاد تمام حرفا وزبون بازی هاش افتادم .اینکه  میگفت نمیذاره اب تو دلم تکون بخوره .اینکه نامرد نیست وحق وحقوق زن رو نمیتونه بخوره...اینکه عمرا بچه دار بشیم اونو ازمن جدا کنه و...

 

5_ حالا میفهمم همه زندگی های دورم درست بوده الا زندگی خودم.حق داره مهسا با وجود قسط داشتن شوهرش وبدهکاربودنش میر مانتو 650 تومنی میخره یا یه هفته میره دبی وخیلی کارای دیگه ....این دختر اصلا اشپزی وخونه داری نمیکنه که ...حق داره فلانی که شوهرش فلان اخلاق گندرو داره هرروز ماشین رو برمیداره وبا بچه اش میره خونه فک وفامیلش به تفریح ...میبینم حق داره اون یکی که اصلا تره هم برای حرف شوهرش خرد نمیکنه.ماشالله همشون هم کلی حساب پروپیمون ازتو زندگیشون درست کردن.

 

6_اره اونی که میگه پول به مرد جماعت نده راست میگه.من هنوز هم نمیگم میخواد پولم رو نده_ تو یک ماه ونیم فقط سه میلیونش رو جورکرده_ نه من ادمی ام که تا تموم نشه چیزی رو نمیگم.ولی به چشم خودم دارم می بینم اونجور که دو دستی وبا مجبت بهش دادم اونجوری پس نمیده . حداقل اینو که دارم می بینم _ تازه اگه بخوام خیلی خوش بین باشم برای گرفتن بقیه اش_

 

حالا می بینم پول حرف اول واخرو میزنه ...حالاحساب کتاب بلده ...حالا مرز کشیده می شه ومال من مال تو گفته می شه و...عیبی نداره .

/ 0 نظر / 2 بازدید