روش بند اوردن سکسکه به روش فندقی !

تو یه قسمت کارتون shaun the sheep اون گوسفند توپوله سکسکه اش میگیره وبره ناقلا هرکاری که بلد بود رو انجام میده تا سکسکه گوسفنده قطع بشه.از نفس حبس کردن واب خوردن بگیر تا ترسوندنش.
ولی سکسکه گوسفنده بند نمیاد .همون موقع مرد مزرعه دار که میخاست بره حموم دولا میشه وحوله اش میفته وباسن مبارکش رویت میشه واین گوسفنده تا چشمش به اون ناحیه میفته می ترسه وجیغ میکشه وبعد یهووی سکسکه اش قطع میشه !


خب تا اینجا توضیح جریان بود تا بقیه ماجرا رو متوجه بشید.

پسرشیرین منم که به دنبال یادگیری نکات تو کارتونهاست برگرد به کسی که سکسکه میکنه بگه باید ک و ن ل خ ت ببینی .اونم ل خ ت ل خ ت !وهی رو کلمه دوم تاکید کنه که سکسکه طرف فقط اینجوریه که بند میاد:)))

فک میکنید من اون وسط باید تو اوج خنده چبکارکنم ؟

بدون اینکه هول بشم جربان کارتون رو تعریف میکنم که خدایی نکرده چیزی بد برداشت نشه.

یکی نیست بگه پسر خوشگل حتما شما باید راه حل پیشنهاد بدید ؟ ها ؟

/ 0 نظر / 73 بازدید