به روز کردن اون چیزایی که دیگه دوسشون نداریم !

 

 

 دست خلوت کردن کشو وکمد و...اینا من خیلی خوبه ! یا می ریزم بیرون ویا میدم به کسی.

یه ست سوپ خوری سرامیکی دارم با قاشقش._ یه ظرف بزرگ دردار با شش پیاله خوشگلش _ با یه ست چایخوری_ فنجون ونعلبکی وقندون و..._ دوروز یا شاید سه روز دیگه می رسم به مرتب کاری اشپزخونه ._ هردوتا ست یه طرح وگل رو دارن _

چند بار قصد داشتم اونا رو هم رد کنم .تا اینکه چند تا ایده خوشگل تونت دیدم .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید