قبل وبعد فندق

_ قبل فندق هرسال چندتا فلدر عکس داشتیم که تو هرکدومش ده بیستایی عکس داشت .

_ بعد فندق کل ماه های هرسال رو فلدر عکس داریم که تو هرکدومش حداقل دویستا عکس وفیلمه.

_قبل فندق سوژه عکسا من واقامون بودیم وبعد فندق سوژه عکسا بیشتر فندق وکمتر باباشه!

_ من تو این دوسال وخورده ای به اندازه تعداد عکسهای یه فلدر قبل از فندق هم عکس ندارم !

/ 0 نظر / 3 بازدید