هدفم

 

 هدفم پول دار شدنه .درسته تو ظاهر بخاطر پسرک دست وبالم بسته ست ولی حسابی عشقولیم رو تحریک کردم .یه مدت کوتاهه رفته تو بورس.امروز عصری رفتم ودومیلیون از حسابم برداشتم که فردا اول وقت بذار تو یه صندوقی که صد دفعه اسمش رو گفت ولی من الان یادم نیست.
من باید پول دار بشم که بعد تا دکترا تو دانشگاه بین المللی فردوسی درس بخونم با یه خونه بزرگتر ویه ماشین ویه حسابی که حداقل سالی یه بار مسافرت خارجی بتونم برم .من میتونم.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید