_ میدونستم کارگرم دیگه نمیاد.ولی نمی دونم چرا روش نشد حداقل بهم بگه .ارث بابام که دستش نبوده .این عشقولی می گفت من اشتباه میکنم ولی قرار نیست همیشه اقایون درست فک کنن ونتیجه بگیرن.
به تماس هام جواب نمی داد وخونه هم یه بار برداشت وگفت یکشنبه میاد وبعد هم موبایلم رو شناخت ودیگه برنداشت .من ادم مثبتی هستم ولی دیگه این همه تماس رو نباید می دید ؟ یه بار پشت خطی... یه بار شاید شماره نیفته... یا طرف خونه نباشه ...یا خط رو خط بیفته .اخرش یه بار شماره ادم رو باید ببینه یا نه ؟خلاصه هرجور بود بهش پیغام دادم که اگه می تونه دوستش رو که قرار بود یه بار باهاش بفرسته بهم معرفی کنه .

_الهی شکر... دوستش دیروز اومد .( شب مهمون داشتم )کارش معمولی تر از نیره بود ولی همون هم فول تایمه وپنجشنبه درمیون می تونه بیاد وتازه برای پنجشنبه هفته بعد هم وقت نداشت وگفت شوهرش نمی ذاره که بیاد برای مهمونی کمکم باشه وبعد هم با اژانس بره .این هم منتفی شد.دوستش بهم گفت نیره روش نشده بهم بگه دیگه نمیاد بخاطر قوم شوهرش دیگه نمیره سرکار.

_تو این مابین یه شماره نفیسه داد که این پنجشنبه جمعه برای مهمونی نفیسه میره .الان بهش زنگیدم وقول هفته بعد رو داد .می گم یکشنبه هم بیاد ببینمش ویه کمکی هم بکنه .روز پنجشنبه هم اگه خدابخواد از بعد از ظهر بیاد تا شب که بفرستمش بره.
تو این مدت بیشتر از اینکه بی کارگر باشم استرس نیومدناشون رو داشتم .نرگس خانوم کارش خوبه بود ویه کمکی حدود 5 ساله بود که بخاطر شوهرش بینمون شکراب شد وقیدش رو زدم .سبزی هم برام میاورد .کارای سرخ کردنی رو هم انجام می داد.بعدش یکی اون دختر دانشجو رو معرفی کرد .میدونستم موقتیه. چون دانشجو بود ولی احتیاج داشتم وگفتم بیاد خیلی تمیز بود ولی پرمدعا .کار باید براش تعریف می شد وگرنه وسط پذیرایی یه تیه گه هم میبود وبراش تعریف نمیکردم که باید تمیز بشه فقط دورتا دورش رو تمیز می کرد !! اونم که هی میومد وهی میرفت .این وسطاش میگفتم حلیمه بیاد که توبیمارستانم اومد بود کمک .کارش افتضاح بود ولی خودش رو خیلی دوس دارم .بحدی کارش بد بود که هر دفعه میومد به خواهرم می گفتم حلیمه اینجاست که بماله وکثیف کنه وبره !! یه بار هم کمکی مهسا رو گرفتم که انگار از دماغ فیل افتاده .ساعتی می گرفت .خونه منو همچین طول داد که حسابی منو بتیغه .ازش خوشم نیومد ولی یه مدت بعد که دیدم دست تنهام بهش گفتم من ساعت نه صب تا 2 میخوامت ساعتی 4 تومن می گرفت _ خیلی ادعا ساعتی بودن داشت وبه من میگفت خوب ساعتی بگیر_ اونجا بود که جزش ؟ گرفت گفت نه، حداقل هشت نه ساعته میاد !!گفتم پس این ساعتی نمی شه شما باید بگید خونه من می شه 35 تومن که برام که هفته ای دوبار میخوام زیاده.خلاصه زر مفت زد وفهمیدم بی دلیل نبوده که همون روز اول ازش بدم اومده .این وسط هم یه مدت علاف خبر دادن کارگر ثمانه وکارگر مرجان همسایه مون موندم که راه پله تمیز می کرد .ادم میمونه والا...خب بگونمیام دیگه ....تلفن جواب ندادن وقطع کردن دیگه چی .اونقدری تو ذوقم خورد که گفتم کارگر مرجان طلا باشه هم نمی خوامش.
تا یه بار یه نفر از نظافتی گرفتم ( اول ماه رمضونی)که عملا حالم رو بهم زد_ برعکس ظاهرم متاسفانه ادم حاضر جوابی نیستم ولی چون یکی دونفر قبلی پرمدعا بودن اماده بودم که اگه این کارگر جدیده حرفی زد جوابش رو بدم یه روز پر هیجان داشتم ! خیلی پررو بود ولی خوبیش این بود هر چی گفت جوابش رو دادم _ دفعه بعد از یه نظافتی دیگه همین نیره رو گرفتم .همون روز اول ازش خوشم اومد علاوه بر تمیزیش نکاتی رو داشت که من می دوستم .
_اینم ماجرا های کمکی های من تو این مدت گلپسرداری
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید