بهشت

داشتم کارای روال خونه رو انجام میدادم که بعدش بریم هایپرمارکت وخرید.یکی از تفریحات فندق.خوبیش اینه که بغیر از مواد غذآیی و لبنیات ومواد فریزری ،میوه هم داره.

نشستم برای اخرین کارموجود تو خونه یعنی اطو کشی.پسرک هم اومدکنارم .رو تختش درازکشید .بعد تند تند می گه :ممنونم که لباس های بابا جونم رو اطو میکشی.
مرسی که لباس من وبا با. رو میشوری و تمیز میکنی وبعد اطو میکشی که صاف بشه ومرتب.
خیلی ممنون.خسته نباشید .


بهشت زیر پای مادرا نیست !!بهشت کنارمنه.توبغل من .توخونه من.من سه ساله تو بهشت زندگی میکنم.

/ 0 نظر / 30 بازدید