واقعا که

_امروز صب مریم زنگ زد وچون گلپسر خواب بود نشد زیاد باهاش بحرفم وهمین امروز "نه " رو بهش بگم.انتظار داشت عشقولیم سازش رو هم ببره _ همسرم برای دلش خودش تو خونه کیبورد هم میزنه _
_اخه برای پنجشنبه شب دعوتمون کرد تولد همسرش که خودش هم خبر نداره. اونم کجا؟...یه خونه باغ دور که وسایل گرمایشی نداره وقراره یه بخاری برقی ببره اونجا.
_از خدا که پنهون نیست از شماها هم نباشه دوتا دعوت مهمونی های گلپسررو نیومد.برای دندونی که می گفت تا پشت درخونه امون اومده ودیده بچه اش اذیت میکنه رفتن _ اون روز بخاطر انتخابات واومدن بعضی کاندیداها به اینجا خیابونها خیلی شلوغ بود ومهمونام بیش از یه ساعت توراه وپشت ترافیک مونده بودن واسه همین زیاد حرفش رو باور نکردم .تازه چون سر کار میره بچه اش عادت داره پیش کسی بمونه .حداقل می ذاشت پیش یکی ویه ساعت میومد خونه ام .اخه همسر من بخاطر اینکه ساز میزنه یه بار تولد همسرش این ساز به این هیکل رو از این همه طبقه برد پایین وبعد هم اورد بالا که تو تولد علی موسیقی باشه. بعد اینا نکردن یه ساعت بچه رو نگه دارن یا تحمل کنن ومهمونی پسر من بیان .دلشون نیومده کمی بهشون مثلا سخت بگذره ولطف همسر منو جبران کنن _ برای تولد هم که عروسی قوم شوهر دعوت بود به شهرستان.

نه اینکه چون نیومدن نخوام برم ...حقیقتا نه ...دوس داشتم تلافی کنم ولی دلم یه مهمونی می خواست .
_موندم خونه اش جاداره چرا تو خونه باغ سرد بگیره .یادمه شب چهارشنبه سوری هم مارو همین جا دعوت کرد که ما جای دیگه دعوت بودیم ورفتیم اونجا وبعدا خودش گفت که دخترش سرما خورده. چون هی میرفت تو خونه ومیومده تو باغ ،گرم وسرد شده .الان هم که هوا سرده .من تجربه مهمونی تو باغ وهمینطور تو خوهه رو با گلپسردارم اونم با موسیقی زنده .مدام باید بغل من باشه .حالا اینم عیبی نداره ولی چون امکانات نداره برم که چی...باید هم گلپسر دایم بغلم باشه هم سرما بخورم هم یه ماکروویو واجاقی نیست که بخوام غذای بچه گرم کنم .

_اونا دلشون نیومده بوده با بچه ای که خودشون می گفتن اونشب رو دنده لج افتاده بیان مهمونی دندونی ..تازه به گفته خودشون تا پشت درخونه ام هم اومده بودن .منم اصلا دوس ندارم برم جایی که هنوز تو دهه سی مونده ! نه لوازم گرمایی ..پس اب گرم هم نیست ...نه یخچالی ...نه یه وسیله برای گرم کردن غذای بچه ام ونه یه خونه مرتبی.

اگه تو خونه اش میگرفت می رفتم .حداقل می دونستم یه روروئکی چیزی اونجا هست که بهم سخت نگذره .البته نمی ذاشتم عشقولیم سازش رو ببره ولی واقعا خودم می رفتم ولی اینجا که هنوز زندگی درش تو دهه سی مونده اصلا.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید