یادتونه میاد؟!

 

 

دلم میخواد کمی به گذشته برگردم وخاطرات دوران نت گردی رو بورس اون موقع رو برای خودم تداعی کنم .اینکه اولین بار خودم برای خودم کامنت گذاشتم.

خیلی یادم نمیاد چطوری واز کجا یه سری دوستان رو پیداکردم وشدم خواننده نوشته های وبشون ولینکشون کردم .ساراجون والهام خیلی قدیمی اند .امی مهربونم ومهرسا پرشروشوروهمینطور لبخندجون رو یادم میاد .یادم میاد که چطوری دل به نوشته هاشون بستم وبرای اینکه هیچ وقت گمشون نکنم لینکشون کردم که همیشه اپ شدنش رومتوجه بشم .که مبادا یه نوشته اشون رو از دست بدم .سوسن جون ومونا مهربون ومونا مهربون دیگه...شماها رو یادمه دوتا کیاناها ورایحه جونم.
متاسفانه حافظه یاری نمی کنه .شماها یادتون میاد چطوری همدیگررو پیدا کردیم؟

خودش یه بازی وبلاگی جالب می شه پر از خاطره .
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید