مهمونی فندق

 

 


_پنجشنبه عصری بعد از اینکه گلپسر خوابش رو گرفت وسرحال شد رفتیم برای خرید.خریدی که فک میکردم خیلی طول نکشه ولی طول کشید.
قبلش قورمه سبزی وخورش قیمه بادمجونم روروبراه کرده بودم.
خرید فردا روزمهمونی رو انجام دادیم.بعد برای گلپسر کادو گرفتیم وکیک گرفتیم ولوازم تزئینی.

_هم رسیدم خونه شام درست کردم .بعد هم به پسرک شیرینم سرویسش رو دادم وخوابوندمش وخودم مشغول روبراه کردن چند قلم کارشدم
اول ظرفا رفت تو ظرفشور...بعد اتاق تزئین شد وکادو گلپسر بسته بندی شد.بند لباسش رو درست کردم و...یه سری خرده کاری دیگه.

_شکر خدا روز جمعه هم مهمونی خیلی خوب وعالی برگزارشد تا عصری دیروقت که مهمونا رفتن .خواهرم جریان رو میدونست ولی به دوستمون چیزی نگفتیم.یعنی چی ..مهمونی جشن قدم ؟!...ادم خجالت میکشه .البته تزئینات وبعد کیک تابلو بود منم هی گفتم همینجوریه برای اینکه پسرکم شاد بشه.
ولی بعدش برای خانومش جریان روتعریف کردم . گفتم خواستم به شادی دور هم جمع بشیم .برای همین کادو خودم وخواهری رو به پسرک ندادم تا مهمونا برن .

_اینم پسرک شاد من که انگارباید این کیک ومهمونی براش گرفته می شد تا بدون ترس وگرفتن از جایی تنهایی ومحکم راه بره !
loading...
/ 0 نظر / 7 بازدید