یادم باشه همیشه به حسم احترام بذارم.

یادم باشه ذات هبچ کسی عوض نمیشه.شاید کمی تفییر کنه وبه قول خودم یه کارایش کمرنگ پررنگ بشه ولی عوض شدن عمرا

/ 0 نظر / 5 بازدید