مسافر های شهرمون

_ متاسفانه مکالمه انگلیسی من در حد صفره.باوجودی که حرف زدن دیگران رو خوب متوجه میشم ولی حرف زدنم گنده !

هیچ وقت تو زبان نمره کمتر از 17 نگرفتم.همسری میگه چون انشات ضعیفه نمیتونی مکالمه خوبی داشته باشی _من حتی میدونم چه کلماتی باید استفاده بشه ولی چطوری اونا رو بکار ببرم رو نمی دونم _دلیلش مهم نیست.مهم اینه که مکالمه ام افتضاح ودرحد صفره.

_ دیشب که خیابون گردی با پسرک بودم.دل پسرم پیراشکی خواست .رفتم براش بگیرم.توش پر عرب بود.فروشنده بلد نبود یه کلمه عربی بگه !میگفت مغآزه دم حرم نزدم که عربی بلد باشم .گفتم دوخط انگلیسی حداقل.


_ تو تایمی که منتظر اماده شدن پیراشکی پسرم بودم. یکی از خانوم هاشون هرزگاهی لپ پسرم رو اروم میکشید ومیبوسیدش ومنم عین گاگولا یه لبخندی بهش حواله میکردم.
دوتا زن مرتب جوون ویه خانوپ مسن تر ،یه بچه وسه تا مرد.
یکی از مردا شروع کرد به حرف زدن.منه جوگیر دارم کلمه شیرین رو میفهمم باز فک میکنم کلمه عربیه.قبلش مرد ه ازم پرسید میتونم عربی حرف بزنم من گفتم. No گفت انگلیسی چطور بازم گفتم No. :((

خلاصه با عربی وکلمه کلمه حرف زدن انگلیسی وادا دست وصورت متوجه شدم مرده جلوی خانومش داره از من تعریف میکنه .
بهش گفتم خانوم خودش هم زیباست ولی گیرداده بود به من ومیگفت تو شیرینی !!
بعد هم راجع به بچه واینکه یدونه دارم ودیگه فینیشه !!از برادرش گفت که 5تا بچه داره وهروقت باهم اند هربچه یه جور شیطنت میکنه وپدر برادرش رو دراورده.

برام جالب بود خنده خانومش.رو پسرک خیلی لطف داشتند وخانواده گرمی بنظر میرسیدند.


_ حالا با این نوع حرف زدن درپیتیم دل تو دلمم نبود.تو ازادشهر پرترافیک بودم وهمسری هم منتظرم بود که برم باشگاه دنبالش اونم با دوستش.
جونم به لبم رسید بابت دوکلوم حرف زدنم با این عربها وحاضرشدن پیراشکی پسرک و از توترافیک فرارکردن و دنبال همسری رفتن.


_دوباره شرمنده شدم سر مکالمه فوق ضعیف ام.

/ 0 نظر / 32 بازدید