سیزده بدر

سیزده بدر تاریخی داشتیم ما . بعد دوساعت ونیم موندن تو یه ترافیک قفل شده ، برگشتیم سرجای اولمون !

توبلوار وکیل اباد به همسری گفتم به به چه خلوته!یادته یه زمانی اگه دیر بیرون میومدیم تو ترافیک روز سیزده بدر می موندیم ؟
هنوز اونقدر از این حرفم نگذشت بود که دم پل صیاد ترافیک سنگین شروع شد وتا پل نمایشگاه یک ساعتی تو ترافیک بودیم همون مسیر 5دقیقه ایی.
به هر ضرب وزوری بود از بلوار نمایشگاه مسیر رو عوض کردیم وانداختیم تو بزرگراه میثاق وداشتیم گاز میدادیم که ترافیک بعدی شروع شد .تحت هیچ شرایطی نمیتونستیم تو بزرگراه ازادی بریم.
هدفمون رفتن به شاندیز بود .بعد دوساعت ونیم تونستیم از بیراهه وتو قاسم اباد رفتن برگردیم سمت خونمون!
رفتیم کندز وپیتزا خوردیم وبعد هم پارک محله خودمون.

بقول فندق پارک سرسره دار.
بساط زیر اندازمون رو اونجا پهن کردیم که فندق بابچه ها بازی کنه .تعداد زیادی هم اومده بودند. صبحونه ایی که با خودمون برده بودیم رو بخاطر توترافیک موندن وگرما وبعد هم ناهارخوردن دور ریختم !_گوجه وخیارشور وتخم مرغ ابپز بود_بجاش چایی ومیوه واجیل سرمون رو دوساعتی گرم کرد تا فندق حسابی با بچه ها بازی کنه وخوش بگذرونه که بخایم برای خوابش برگردیم خونه.

/ 0 نظر / 2 بازدید