_ امروز صب یه گردشگری توپ وطولانی با گلپسر وکالسکه اش داشتم وهنوز که هنوزه کف پاهام با وجود کفش راحتی درد میکنه.

_ خدا خیر بده مریم جون رو که از صرافت ؟ خرید واکر افتادم وبه جاش یه کامیون بزرگ برای گلپسر خریدم .

_به قول اهو جون شیر طبیعی هم برای اون عشقولی گرفتم با کمی نبات ولی بصورت سرد ...نخورد...دوسه مدل شیر با نبات وبدون نبات بصورت سرد وولرم امتحان کردم که هیچ کدوم رو لب نزد.دفعه بعد همین نوع شیر رو بدون نبات وبصورت ولرم میدم .البته به گفته این عشقولی موقعی بهش میدم که حسابی گشنه اش باشه.
_ به به فردا روز انرچی مثبت ه.روز نظافت !!

_مرسی از این همه مدل مانتویی که برام فرستادید .خدا خیر بده دیوار رو
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید