درددلانه

 

 

_ عشقولیم می گه به مهسا یه گوشه بیام ولی خودم دوس ندارم .اخه اگه بعدش بخواد درست بشه ورعایت کنه دیگه برای من ارزش نداره ومهم نیست .

_مساله اینه منم از هر کی هر کی ناراحت نمی شم. حتی در اکثر مواقع جواب هم نمیدم .مثلا فاطمه دیدن پسرک نیومده وبعد در جواب حرف من که بهش گفتم بی معرفته گفت یه اسی به من میده ولی من همین کاررو هم نمیکنم _ والا من زیاد اهل اس دادن نیستم وکلاهیچ اسی برای مناسبت هم توگوشیم ندارم وهرزگاهی جواب دوستان رو با حال واحوالپرسی میدم _بهش چی بگم ؟....بگم تو اولین چیز تو یه رابطه رو رعایت نکردی بخوره تو سرت که هر دوسه مناسبت درمیون یکی رو اس میدی.

_برای مهمونی اول پسرک، روزش رو بخاطر نفیسه بالا وپایین کردم واسه همین وقتی اون نیومد خیلی ناراحت شدم ولی از نیومدن زهرا وایکس و..اصلا خم به ابروم هم نیومد .

_یا وقتی مریم نیومد ناراحت شدم .چون عشقولیم برای تولد همسرش سنگ تموم گذاشته بود واونم گفت تا پشت دراومده ونیومده بالا چون دیده دخترش بهونه می گیره .یعنی این کار عشقولی من اونقدر ارزش نداشت که همسر بی معرفتش یه ربع بچه رو پایین نگهداره تا مریم بیاد بالا وبعدبره؟

_شش ماه اول بچه داریم چون تو زمستون بود خیلی بهم فشار اومد .این خیلی کمرنگ شدن رابطه مهسا به چشمم اومد .مخصوصا که اونا رسم قابلمه پارتی بلدن ومی تونست حداقل دوسه بار تو همین مدت شامش رو برداره بیاد خونه امون .بعد با خودم گفتم خیلی اهل بیرون وما بچه داریم شاید فکر کرده الان باید پسرک رو نگهداره یا دست وپای اونابسته میشه که باهامون رفت وامد نمی کنه .ولی وقتی عید دعوتم رو رد کرد واصلا نیومد ونرفت _ ما خیلی با هم در رفت وامد بودیم دایم خونه ما بود ومنم هیمنطور. واسه همین خیلی از دستش دلخورم _ دیگه به دلم اومد .دوماه دیگه همسرش یه ساله پسرک رو ندیده واز مهمونی تو خرداد هم خودش خونه مانیومده _ یکی دوبار هم شوهرش ماموریت بود گفتم بیا خونه امون اما ترجیح داد با دوستاش بره بیرون _ حالا می بینم این موضوع فقط برای منه .هنوزدخمل ثمانه یه ماهه نشد کلی اونجا رفته پس مشکلش بچه نیست .
خب بیشتر ناراحت شدم .حالا عشقولیم می گه باهاش حرف بزن .ولی برای من دیگه فایده نداره .منم دوس ندارم رابطه یک طرفه بمونه واین جور مواقع خودم هم پا پس می کشم.از طرفی خیلی با هم خوب بودیم ودلم میخواد حرفم روبهش بگم .
ادم که از هر کی هر کی انتظار نداره .

_جالبه دیشب نفیسه همونی که بخاطرش مهمونی دندونی پسرک روبالا وپایین کردم واتفاقا نیومد.بهم می گه اش دندونی چطوری درست می شه ؟....وال وبل ...نمیخوام مامانم بفهمه وفلان وبهمان ...از اخر هم گفت کاشکی همون روز تو بیای وبرام درست کنی .
یعنی رو روبرم من .اول از همه پسرک من به زور میذاره من یه ناهاربرای خودمون درست کنم .چقدر مردم پررو اند .یادش رفته برای مهمونی پسرک من بهوونه اورد ونیومد .من اگه جاش بودم ومی دیدم دوستم بخاطر من روزمهمونیش رو تغییر میده سرم هم میرفت ، اون مهونی رومی رفتم .یه روز که هزارروزنمی شه .
تواسرع وقت به مهسا می زنگم وگله ای میکنم که تودلم نمونه.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید