بفرمایید شام !

میدونید یه چیزایی هیچ وقت نوشته نمیشه! یه اعتقادی ،یه فکر ونظری ویه حرفی.

باید بمونه سردلت . سر ،سر دلت که هرزگاهی با یه تلنگر ویاداوری وصحنه سازی !یادش بیفتی وتمام اونها رو بالا بیاری .
ولی بازم اروم نمیشی وهمچنان سردلت سنگینه.

گاهی میگم این عده ایی که زود جانبداری میکنن یا تو این مملکت زندگی نکردن وپی به تنشون نخورده یا کلا شوت تشریف دارن ! یا اونقدری تو خودشون خزیدن که هیچی ندیدن ونشنویدن .وگرنه مگه میشه ؟؟

/ 0 نظر / 30 بازدید