روحیه من با خیلی چیزا سریع عوض میشه وخودم هم شاد میشم.
بخاطر گلپسربرنامه چیده بودم که هروقت نیره میاد یه جا رو تمیزکنه وخودم هم ازاین اومدنش تااومدن بعدیش کشو لباسها وکشو میزارایشی و...جاهای خصوصی تمیزو مرتب کنم.
متاسفانه دقیقا تو این یه هفته لعنتی ایشون هم نیومدن.همون روز گفت یه ارایشگاه دقیقا دوسه خیابون اون طرفترازخونه امون میان برای کارویادگرفتن.از هشت صب تا هشت شب . قراربودتایم وسطش رو بیادکه بعددوهفته فهمیدم نمیتونن.سریع کارگر راحیل رو جایگزین کردم .سه شنبه میاد.خیلی بیشترمیگیره.ولی بهش گفتم هم خونه ام کوچیکه هم من مدام وهفته ای میخوام.امیدوارم به توافق برسیم.خونه تکونی به درک...اینروزا خیلی بیشتراز قبل احتیاج به کمکی دارم.

دست ودلم به اشپزی نمیره ..اینم شده قوز بالای قوز...شانس ما اینه دیگه
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید