از فردا تا ده روز اینده !!

 

 

رژیم وورزش هم خیلی کردم ونصف تلاش هام هم نتیجه گرفتم !! استرس بهم نمی سازه وچاق می شم .

اخرین رژیمم فقط حذف کامل شیرینی بود ._ من شیرینی دوس ندارم .باورتون می شه فقط حذف قند چایی هام این همه بهم کمک کرده ؟ _

رژیم های دیگه ام حذف کامل نون وبرنج ونشاسته وروغن بود .سخت تر بود ونصف این حذف کامل قند جواب می داد ولی جواب می داد.

قرص هم خوردم .اونم خوب جواب داد .البته من نسبتا سخت کم می کنم .همون قرصا رو خواهرم سه برابر من جواب داده بود .

خواستم بگم من کلا بعد ازدواجم بیشتر زمانهام رو مشغول شمارش کالری واین وبخور واینو نخور ونگرانی اضافه شدن وزن گذروندم.

متاسفانه با وجودی که تو بارداری اضافه وزن خیلی نرمالی داشتم .همچنان همه اون وزن برام باقی مونده .از شنبه تا ده روز دیگه !!

میخوام شروع کنم .حذف قند وشروع قرصا...کمی گذشت برنج رو حذف می کنم ._ حداقل از هفته سوم که بتونم تحمل کنم ومیگرن نشم _

میدونم حتما تغییر می کنم .من می دونم.

/ 0 نظر / 4 بازدید