موارد کوچیک وناراحتی های بزرگ !

_ فکر کردن به هر چیزی که به هردلیلی برای ادم ناخوشاینده خیلی بیشتر از موقعی که تو اون شرایط ناخوشایند هستی اذیتت میکنه.

_ درست مثل اینروزای من.
چندتا مورد همینجوری داشتم که میشه کلا بگم ماه بدی رو پشت سر گذآشتم.

_ بعضی چیزاهم که بهم زنجیروارمتصل اند.میبینی خیلی مهم نیست ولی چون زنجیرواره کلی چیز میز میریزه سرت که هرکدوم رو به تنهابی میتونی بگی مهم نیس ولی چون همه با هم عین اوار ریختن سرت درمار ازروزگارت درمیارن._ اومدم حال و هوام رو عوض کنم وبا فندق امشب رفتیم ازادشهر به قصد پیاده روی.

من اصلا از ازادشهر خوشم نمیاد ولی واقعا میشه توش خرید های خوبی کرد.بیرون رفتن با فندق هم نهایت به دیدن ویترین مغآزه ها توسط من منتهی میشه.پسرم هیچ رقمه نمیذآره خرید کنم وحسابی داخل مغآزه هارو دید بزنم.

دوتایی باهم خیلی اینجورمراکز میریم ولی برای خرید حتی شده یه شال باید تنها برم.
نه میذآره تو مغآزه برم نه میذآره تمرکز کنم. وای بحال خریدی که پرو داشته باشه.


_خلاصه رفتم اب وهوام عوض بشه بیشتر افسرده شدم وبرگشتم !!

 

 

_ چند وقته پیش دنبال کیف وکفش بودم وپدرخودم رو دراوردم واز اخر کفش چرم اسپرت گرفتم به اون گرونی که اصلا به ظآهرش هم نمیخوره.اونوقت تو طرح وسبکی که من میخاستم چندتا مدل. تو ازادشهر به چشمم خورد.

درسته نرفتم داخل وقیمت نکردم ولی همونایی بود که میدوستم.همین منو بیشتر افسرده کرد.حس کردم اصلا از خرید قبلم راضی نیستم.

_ چندروز پیش هم تو بانک .پولم بلوکه شده که هیچ .سودهاش رو هم برداشت کردن.عحب ادم های پررویی.اونوقت اونی که طلب به موسسه داره باید سودش رو هم بده اونوقت سودهای واریزی مارو دوباره از حسابهامون برداشت کردن.

میگی به درک ...نمردم که.. کو تا مهمونی پسرک. خدابزرگه. ولی. شاید. بنا به دلایلی لنگ درهوابمونه.میری تو کف روزگار.

_ میگی خدایا من با پول خودم اینجوری تو هشل میفتم برای یه مهمونی. اونوقت چطوری فلانی بادوز وکلک ارثم رو خورده داره راست راست راه میره وزندگی می کنه.

شاید بگید اونو بذار بعد ببین .چوب کارش رو میخوره...اره میخوره.ولی چه دردی ازمن دوا میشه؟ من اخر سریال کلید اسرارم. باور کنید .تا همین لحظه نشده یکی این رقمه در قبال من جفا کرده باشه وپاشو نخورده باشه ولی چه فایده...ها چه فایده .


اصلا دهن طرف صاف بشه این وسط دهن صاف شده من چی؟ بخای به عدالت ه فکر کنی گیج میشی .

 

میفهمی خدا... گیج میشه ادم ! 

/ 0 نظر / 28 بازدید