من وفندق

 

 

_ تقریبا همچنان هرشب میریم ددر.امروز انرژیم زیر صفر بود .خیلی سر ظهر غرغروپرخاش کردم .همون موقع هم تصمیم گرفتم امشب من وگلپسر دوتایی بریم ددر !!

_عشقویم یه دوساعتی میرفت سر برنامه هفتگیش .بهترین کاربود .عصری که از خواب بیدارشدیم .به پسرک غذا دادم وکم کم حاضر شدم که ساعت 8 کارم تموم بشه وعشقولیم من وگلپسر رو ببره پروما.

_نمیدونم شماها هم اینطوری اید یا من حساسم ؟ساعت 7 ونیم گلپسرغذاخورد.براش یه بیسکویت رنگارنگ ویه نصفه موز ویه شیشه شیر_ از اول هفته گذشته کلا شیشه نمیخوره .ولی گفتم شاید خیلی گرسنه اش بشه بخوادبخوره.همچنان هم شیر غیر خشک رو نمیخوره .خیلی امتحان کردم تو لیوان با نی درحد یکی دوقورت بوده _با یه ظرف غذا ! همه اینا تو یه کیف کوچولو که بشه ازتوگردن رد کنم وسرشونه ام نباشه جاشد!

_کالسکه اش روهم برداشتم. بماندکه توهرمغازه ازتوکالسکه میومد بیرون ودیگه نمیخواست بره توکالسکه اش .ولی روهم رفته خوش گذشت خیلی شادبود.منم دوتا شال ودوتا بلوز معمولی ویه کیف دم دستی گرفتم.کیفاش خوشگل بود ولی نمیدونم چرا دلم مدل سنتی میخواست تازه وقتی رسیدم خونه دوزاریم جاافتادکه چه خوب این مدل کیف رو برداشتم .اخه مانتو این طرح هم تو خیاطی دارم.

_انرژیم برگشت ولی اعصابم برای غرغر ظهروداد زدنم خورده.البته زیاد مقصرهم نیستم.خسته ام.....پسرک دایم از کت وکولم بالا میره ومن بیش از حد خسته میشم وهمسری هم...خب همین حدازدستش برمیاد..چه میدونم ...امیدوارم اینروزا هم بگذره وفقط خاطره خوشش یادم بمونه.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید