کارخونه قند !!

 

 

 میدونید که یه مواقعی هست که تو دلتون قنچ میرید از بچه داریتون .

یکی از اون مواقع ،وقتیه که می بینید پاره تنتون همون تخیلاتی رو داره که وقتی شما بچه بودید داشتید .درست عین شما اون تخیلات رو به زبون میاره .

 

 

می فهمید چی می گم ؟

تو دلتون کله قند که سهل ه ، کارخونه قند سازی اب می شه !!نیشخند

/ 0 نظر / 35 بازدید