روزای پرترافیک !

_ باورتون میشه؟.... وقتی غذام حاضره یعنی ازادی...یعنی برو خرید .برو گردش.مخصوصا که خونه هم تمیز شده باشه وکاری نداشته باشه.

_ صب تا همسری و پسر شیرینم برند بیرون کمی دیر شد.دوش گرفتم ودرحال حاضر شدنم ناهارم رو هم درست کردم.

_ قصدم این بود گلفروشی خیام برم.دنیایی اونجا واسه خودش. جمعیت ریخته بود.من خیلی به گل اونم مصنوعیش علاقه ندارم.

چهارتا گلدون کوچیک چینی سفید داشتم که هنرمندانه کاکتوس هاش رو خشکونده بودم.میخاستم اونا رو گل بذآرم.

_ بیشتر هدفم دیدن لوازم سفره هفت سین بود.چیز یونیک وفانتزی گرفتم .نتونستم یک هشتم اونجا رو ببینم تازه فک کنم یه فاز دیگه هم تو خیابون روبرویی داشت.

هرچی بود کار من تموم شد ونخاستم دور بیخودی بزنم.

_از وسایلم خیلی خوشم اومد.فک کنم سفره هفت سین جالبی بشه !!

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید