مهمون داری

 

 

 صب از دوازده هم گذشته بود که بیدار شدیم واونقدری هم نگذشته بود که فهمیدم خاله جان اینا تشریف اوردن شهرمون اونم بدون اطلاع قبلی !!

اینجوری هم که بوش میاد ومشخص ه برادرم نبوده وخواهری هم که نیست این چند روز رو به نیت خونه ما میان که بمونن هااااا.

سریع ریخت پاشهای دیشب رو جمع کردم وسرویس بهداشتی شستم وکمی تمیزکاری ولباس شستن .اقامون هم رفت خرید وخیالم راحت شد.

فندق خوابیده ومنم مشغول بقیه کارا هستم.

/ 0 نظر / 4 بازدید