1_ طفلکی پسملم .مثل اینکه خیلی برای دندوناش اذیت میشه .عصر پنجشنبه دکتر عمومی خودم نبود وچشمم به امروز عصره که پیش دکتر خودش ببرم .

2_شب پنجشنبه پسملی رو بردیم هایپر مارکت . برای اولین بار تو سبد خرید نشوندمش وکلی با تعجب به سبد نگاه کرد وبعد هم باهاش ارتباط برقرار کرد وخوشحال بود.بعد خرید هم بردمش پیش نی نی همسایه که حسابی بهش خوش بگذره ویادش بره یه روز پر درد رو تا عصر داشته .

3_روز جمعه هم بساط دوش گرفتن ومدام لباس شستن پسملی برقرار بود.هم شکمش کار میکرد کل لباسش کثیف می شد.شب با وجودی که مسابقه والیبال بود وعمرا اگه بخاطر من بود بیرون نمیرفتیم ولی شوشو بخاطر پسملی قید تماشا رو زد ورفتیم بیرون بخاطر روحیه ددری پسملی وهمین که هوا بخوره ولذت بیرون اومدن رو ببره . بعد هم رفتیم اون یکی فست فوددیگه که دوس داشتم امتحانش کنم.همین که سفارش رو دادیم .دوباره همون حالت شکم جمع کردن پسملی وجیغ کوتاه وبا سروصدا کارکردن شکمش.سفارش رو گفتیم می بریم واین مابین تا برسیم خونه _ با وجود کوتاهی مسافت_ لباس های پسملی هم کثیف شد ومن راست بردمش تو حموم . لباس شستم وبعد شام خوردم .خیلی حالم گرفته ست .به شوشو می گفتم اوایل که بخاطر مریض شدنای تو اینجوری حالم گرفته می شد حالا هم که بخاطر این طفل معصوم مظلوم !

4_گلاببه روتون از اینا بگذریم ....یادمه تهران که بودم به میمنت زیاد شمال رفتن وبعدها هم به میمنت داشتن یه دوست شمالی ولی بدهکار بابام، همیشه بهترین برنج های ایرانی رو داشتیم _ کما اینکه اون موقع فک کنم فقط برنج ایرانی هم بود دیگه ..._ بعد که اومدیم مشهد چندین بار سفارش از شمال داشتیم که بدهی اون دوست تموم بشه که البته نشد .بغیر از برنج ایرانی که هرزگاهی هم خودمون از شمال می اوردیم برنج کلات وبرنج درگز واقعا عالی وخوش پخت وخوش خور بودن .وقتی برنج درست می کردیم بوش کل ساختمون که سهل ، کل اون حواشی رو برمی داشت مخصوصا که من برنج دمسیاه دودی دوس داشتم ...این مدت دیگه برنج به اون پر عطری ندیدم .تا اینکه فک کنم سه یا چهارسال پیش خونه پدرشوهرم تو شمال _ شمالی نیستن _ یه همچین برنجی خوردم .البته باید بگم عطر انچنانی نداشت ولی بی نهایت خوشمزه بود .بعدا برام یه کیسه فرستادن ولی به نظرم اونی نبود که خونه اشون خورده بودم ...حالا بهترین برنج رو از اشنا می گیری اصلا عطر نداره .انگار شلغم بار گذاشتی تا برنج درجه یک فریدونکناری!....کاش فقط همین بود .توت فرنگی به چه بزرگی وخوشرنگی موقع اومدنش گرفتیم مزه نداشت .انگار مزه اکثر میوه ها یه جور شده .طالبی می ذاشتم تو یخچال بوش کل یخچال رو می گرفت الان انگار سیب زمینی تو یخچال ه .
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید