من وفندق

بعضی وقتا صبحا که میرم بیرون خسته نمیشم وظهر سرحالم وگاهی هم مثل امروز خسته وکوفته میشم.

اسمن ماشین هس.کلی پله داریم که باید بالا وپایین برم ازشون.
وقتی یه جا وایمیستم برای خرید ، فندق بچگی سنش رو میکنه ودلش میخاد کمی راه بره وبعد بشینه تو ماشین.
گاهی ماشین به دلیل نبودن جای پارک ،دورتر پارک ه .مثل امروز که تو کوچه پارک کردم ورفتم عکس گرفتم وباز از کلی پایین تر داروخانه بوده وخرید کردم.
بغل کردن فندق هم خیلی برام سخته شده در حد از خیابون رد کردن.گاهی که یکی دوچهارراه بغلمه جونم درمیره!.

با پا ودل فندق راه رفتن هم لذت خودش رو داره وهم گاهی خستگی مضآعف.

با این وجود همیشه با خودم بیرون میبرمش وخریدای ریز خونه رو باهاش انجام میدم.
پسرک خیلی خوش سروزبون وشیرینه.پر احساس وگرمه.
هر وقت میخایم بریم بیرون میگه : میخایم خوشبگذرونیم.
از بیرون هم میایم میگه: چقدر بیرون خوب بود.چقدر خوشگذروندم !
عاشق مثبت اندیشی وشاد بودنشم.

 


خداروشکر که دارمش.

/ 0 نظر / 3 بازدید