یادم بمونه !

 

_ خیلی از حرفا ومثل های قدیمی ها رو باید طلا گرفت وقاب کرد!.واقعا یه سگ گر کل یه گله رو گر میکنه !چه میدونم...بعضیا فقط یه اسم یدک می کشن .من که اعتقادندارم میدونم بعد از مردنم هیچ دسته بیلی رو هم نمی تونم با خودم ببرم _ منظورم یه چیز بدتره ...گفتم شاید خانواده اینجا رو بخونه فاکتور گرفتم از گفتنش _ اینایی که اعتقاددارن چی فکر میکنن؟... .فکر میکنن میتونن مال ومنال با خودشون ببرن؟...یا عمر نوح دارن ؟...تازه خدا خرش رو شناخته بهش شاخ نداده اینا ثروتمند بودند چیکار میکردن؟...دیشب بله خره بعد از دوهفته فهمیدم موضوع از چه قراره .کلی هم به عشقولیم خندیدم که از کسی که روش شناخت داره ناراحت شده وبه دلش گرفته.

_امروز روز نظافت بود وبه جاش من خیلی خسته شدم.اخه گلپسر مدام میاد تو بغلم وگاهی نمیذاره نیره جون هم کار کنه .
واسه همین دیشب قبل از اینکه با اون عشقولیم برم ددر، ناهار امروز رو نیم پز کردم ورفتم.

_دیشب هم که اصلا نخوابیدم .گلپسرسرماخورده ونق ونوقی شده وبیشتر از قبل سر بغلی شده.امشب می برمش دکتر هر چند هی عشقولیم میگه خب همون داروها رو بده ...ولی مگه من گوش میکنم .ویزیت بدم خیالم راحت می شه.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید