بی خیالی یا خونسردی مساله اینست !

باورکنید بیخیالی با خونسرد بودن خیلی فرق داره.خیلی ها.

من خودم خیلی دنبال هرچه بیشتر خونسرد شدنمم.خیلی رو خودم کار میکنم.ولی خیلی مخالف بی خیالی ام.

چرا اکثر بیخیالیشون رو میذآرن پای خونسردی؟؟
میفهمید چی میگم ؟هیچ چیزی ،هیچ چیز ها ....بدون برنامه و مدیریت وتعیین هدف وتلاش جلو نمیره.حتی کوفت کردن غذا !!


ای درد بگیره اونی که فرهنگ بیخیالی رو توهرچی چسبوند به خونسردی ادم ها !

 

 

پ ن :الان یه مدته ساعت پرشین قاط زده.پرشین استت دیوونه شده وامار دری وری میده.مدیریت محترم خونسرد خونسردند.مدیونید اگه فک کنید بیخیال اند وهمه  این قاط زدگی ها رو حواله میدن به یه جا  

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید