خدایا کمکم کن

خدایا کمکم کن !نه بخاطر بیماری وحال خرابم ...نه...فقط بخاطر زیاد شدن اشتهام در حد پنج برابری.


الان غذآی پتج روزمو تو یه روز خوردم.شدم جارو برقی .هرچی مریضیم طول بکشه پرخوریم بیشتره.دقیقا برعکس اکثریت.

خدایا کمکم کن که سه کیلویی رو که تو یه ماه ونیم با کلی نخوردن کم کردم با این جاروبرقی شدنم تو سه روز جبرانش نکنم.

/ 0 نظر / 37 بازدید