بدترین

 

 

دیشب یکی از اون بدترین شبهای مادرشدن ...یکی از بدترین خاطرات تو مهمونی...یکی از بدترین شام هایی که می شد بخورم...یکی از بدترین دقایقی که یه مادر میتونه برای اولین بار تجربه کنه.، رو داشتم.
تو مهمونی دیشب ،موقع سرو شام ،صندلی سنگین اهنی رو پسرک افتاد.گلپسر به پهلو افتاد وصندلی هم روش وچند ثانیه بعدش از بینیش خون اومد و...
کل دیشب رو نخوابیدم وگریه کردم تا فردا که بتونم پیش دکترش ببرم.

موقع ختنه پسرک هم هیچ خونی درکار نبود واین اولین باری بود که من خونش رو می دیدم .قلبم به درد اومد.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید