خانومه خونه

 

1_ من الان یه عدد خانومه خونه شل وشهیدم که یکی دیگه کاراش روکرده وبجاش من خسته ام.از بس باید فندق رو ازتودست وپا جمع کنم.

 

2_برعکسه ....چندروزه صبا وعصرا سرده. من وفندق دوتایی نمیتونیم بریم بیرون .اونوقت امروزصب کارداشتم هوا شده اخر بهاری بودن.

 

3_با وجودی که سر فندق یه اضافه وزن خیلی طبیعی داشتم .همچنان بیشتر اون وزن باهام مونده.نه حوصله ورزش دارم نه رژیم سخت _ خیلی معمولی هاش خوب جواب نمیده_ مساله اینه که قبل بارداری هم وزنم لبه مرز بود.درست خوب بودم ولی خیلی لبه مرز بودم وبا دو کیلو وزن گرفتن توپولی معلوم می شدم. همچنان موندم.وهمین خیلی روحیه ام روخراب کرده.هیچکدوم ازمانتوهای تنگ جلو بسته دانشجوییم تنم نمی شه!!

حس بیرون رفتن سر چی پوشیدنام از بین میره.کلی مانتو خریدم ولی تیپ قبلمو که دختروونه بود بیشتر پسند میکنم تا این مدل مانتوهای اخرزنونه رو...

 

 

 پ ن :عکسای پست ایام خوش گذشته درست شدچشمک

/ 0 نظر / 2 بازدید