اینجوریاس !

دلیل نوشتن پست قبل ، تماس دیشب مهسا بود.اگه قبل فندق بود اینکاررو نمیکردم.

بعد فندق بطور طبیعی ونرمال ادم خسته ودمق هس.از بس کار تکراری میکنی وخواب نصفه نیمه داری . یه جورایی دایم الخسته ایی.


دوس ندارم یکی با حرفش یا کردارش منو برنجونه.یعنی اصلا حوصله ندارم.حیف روزا وساعت هام نیس که با بارمنفی یه عده حروم بشه درصورتی که میتونم با بازی با پسرک شیرینم لذت ببرم وگذرعمر رو حس نکنم.

اره ....دیشب مهسا تماس گرفت ومن جواب ندادم.کاری که یه زمانی مهسا جلوی چشمام، انجام میداد و میگفت طبیعیه وادم نباید سریع تماسهاش رو جواب بده.شاید یه موقع جایی باشه که نشه یا نتونه یا نخاد جواب بده اینجوری به دردسترس نبودنت عادت میکنن.

امروز به اقامون گفتم.میدونم حرف وحس زنونه ایی ه ولی بهش گفتم ودرکمال تعجب گفت خوب کاری کردم !
از بعد فندق بدجوری عوض شده.حسادت اشکارداره.منم میگم این همه وقت گذشته وما تماسهامون به انگشتهای دودست هم نمیرسه.پس هیچ وجهه اشتراکی تو صحبتامون نداریم.کلی فاصله بینمون هس وکلی اتفاق که دیگه باهم مشترک نیستیم.
همین هرزگاهی تماسش بدتره.بهش گفتم من جایی که طرف نخاد خوب همکاری میکنم برای کات سریع وراحت.ماباهم حرف زدیم.الکی که به این درجه نرسیدم که تماسش رو جواب ندم.

اره...باهاش حرف زدم .اینجوری بهتره.یکی نیس خو نباشه دیگه.این شل کن سفت کن چیه دیگه.

/ 0 نظر / 2 بازدید